Number of the records: 1  

Acta chirurgiae plasticae

  1. Acta chirurgiae plasticae : international journal of plastic surgery. Praha : Československá lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. ISSN 00015423.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.