Number of the records: 1  

Vybrané otázky europeizace trestního procesu

  1. Vybrané otázky europeizace trestního procesu. Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2008. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2/2008. ISBN 978-80-246-1701-5.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    journal

    journal

Number of the records: 1