Number of the records: 1  

Princip země původu v komunitárním právu

  1. TICHÝ, Luboš - HRÁDEK, Jiří - VLASTNÍK, Jiří. Princip země původu v komunitárním právu : (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách). Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 1/2009. ISBN 978-80-246-1763-3.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    journal

    journal

Number of the records: 1