Number of the records: 1  

European economic forecast

  1. European economic forecast : autumn 2009. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. European economy 10/2009. ISBN 9789279094392.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.