Number of the records: 1  

The geography of the world economy

  1. KNOX, Paul L. - AGNEW, John A. - MCCARTHY, Linda. The geography of the world economy. 5th ed. London : Hodder Education, c2008. ISBN 9780340948354.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    The geography of the world economy