Number of the records: 1  
  1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Dědictví : [kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948-1989]. 2., přeprac. a dopl. vyd. Olomouc : Poznání, c2008. ISBN 9788086606774.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Dědictví

Number of the records: 1