Number of the records: 1  

Manažerská psychologie

  1. Manažerská psychologie 3., přepracované vydání Milan Mikuláštík.    Grada 2015 . 1 online zdroj (344 stran)
    Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
    book

    book


Number of the records: 1