Number of the records: 1  

Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení

  1. Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení / Jakub Sivák.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 3, s. 8-13.
    article

    article

Number of the records: 1