Number of the records: 1  

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci

  1. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky / Jan Lasák, Jan Dědič.    Právník.roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581.
    article

    article

Number of the records: 1