Number of the records: 1  

Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách

  1. Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 444-449.
    article

    article

Number of the records: 1