Number of the records: 1  

(Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy

  1. (Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy / Petr Černý.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 8, s. 296-298.
    article

    article

Number of the records: 1