Number of the records: 1  

Doba studia jako doba (náhradní doba) důchodového pojištění

  1. Doba studia jako doba (náhradní doba) důchodového pojištění / Vladimír Voříšek.    Národní pojištění.roč. 47, (2016), č. 11, s. 6-10.
    article

    article

Number of the records: 1