Number of the records: 1  

Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu

  1. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. Část II / Anežka Janoušková.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 1, s. 21-26.
    article

    article

Number of the records: 1