Number of the records: 1  

Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu

  1. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. Část 1 / Anežka Janoušková.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 12, s. 16-23.
    article

    article

Number of the records: 1