Number of the records: 1  

Situace židů po druhé světové válce v československé společnosti a židovsko-křesťanský dialog

  1. Situace židů po druhé světové válce v československé společnosti a židovsko-křesťanský dialog / Jan Samohýl.    Revue církevního práva.Roč. 21, (2015), č. 2, s. 21-38.
    article

    article

Number of the records: 1