Number of the records: 1  

... ročník matematické olympiády na středních školách

  1. ... ročník matematické olympiády na středních školách : zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce ... ; Mezinárodní matematická olympiáda.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988-  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1997-  V Olomouci : Univerzita Palackého, 2010-
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

Number of the records: 1