Number of the records: 1  

Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži

  1. Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži / Zdeněk Nový.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 5, s. 166-173.
    article

    article

Number of the records: 1