Number of the records: 1  

vrozené vývojové vady

 1. vrozené vývojové vady
  vrozené vady
  vady vrozené
  vady vrozené vývojové
  vady vývojové vrozené
  gastroschíza
  pes equinovarus
  chromozomální vady
  dysplazie kyčelního kloubu
  dysplazie loketního kloubu
  hypospadie
  kryptorchismus
  malformace
  platybazie
  rozštěp obličeje
  rozštěp páteře
  skafocefalie
  vrozené srdeční vady
  zrůdy
  vrozené nemoci
  congenital anomalies
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (55) - Books
  (17) - Video records
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1