Number of the records: 1  

trh práce

 1. trh práce
  pracovní trh
  trh pracovní
  RISA (informační systém)
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  flexibilní formy zaměstnání
  zaměstnávání osob 50+
  RISA (informační systém)
  politika zaměstnanosti
  hledání zaměstnání
  nelegální zaměstnání
  nezaměstnanost
  podporované zaměstnávání
  pracovní mobilita
  pracovní síly
  zaměstnanost
  zaměstnanost žen
  zaměstnávání cizinců
  zaměstnávání důchodců
  zaměstnávání odsouzených
  zaměstnávání studentů
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zprostředkování práce
  labor market
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (195) - Books
  (4) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (38) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1