Number of the records: 1  

syntax

 1. syntax
  větná skladba
  skladba větná
  větosloví
  strukturní syntax
  konektory (lingvistika)
  přímá řeč
  elipsa (syntax)
  jmenné fráze
  koordinace (lingvistika)
  logická syntax
  nominalizace
  polovětné vazby
  slovesné fráze
  slovosled
  subordinace (lingvistika)
  věta (lingvistika)
  syntax
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (611) - Books
  (1) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (4) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1