Number of the records: 1  

politická moc

 1. politická moc
  moc politická
  politické vedení
  vedení politické
  bipolarita (mezinárodní vztahy)
  legitimita moci
  moc
  spor o investituru
  delegování pravomocí
  politický systém
  political power
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (184) - Books
  (6) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading