Number of the records: 1  

nemoci srdce

 1. nemoci srdce
  Cardiac Diseases
  Cardiac Disorders
  Heart Disorders
  onemocnění srdce
  srdce - nemoci
  srdeční choroby
  srdeční nemoci
  kardiovaskulární nemoci
  aneurysma srdce
  cor pulmonale
  endokarditida
  ischemická choroba srdeční
  karcinoidní nemoc srdce
  kardiomegalie
  kardiomyopatie
  kardiotoxicita
  komorová dysfunkce
  nádory srdce
  nemoci převodního systému srdečního
  nemoci srdečních chlopní
  nízký srdeční výdej
  obstrukce výtoku ze srdeční komory
  perikardiální efúze
  perikarditida
  pneumoperikard
  poresuscitační syndrom
  postperikardiotomický syndrom
  revmatická karditida
  ruptura srdce
  srdeční arytmie
  srdeční selhání
  srdeční tamponáda
  srdeční zástava
  syndrom omráčeného myokardu
  vrozené srdeční vady
  vysoký srdeční výdej
  neurocirkulační astenie
  Heart Diseases
  MESH
  (30) - MESH
  (79) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1