Number of the records: 1  

srdeční arytmie

 1. srdeční arytmie
  Arrhythmia
  Arrythmia
  arytmie
  arytmie srdeční
  Cardiac Arrhythmia
  Cardiac Arrhythmias
  Cardiac Dysrhythmia
  dysrytmie
  poruchy srdečního rytmu
  nemoci srdce
  patologické procesy
  bradykardie
  Brugadův syndrom
  commotio cordis
  extrasystoly
  fibrilace komor
  fibrilace síní
  flutter komor
  flutter síní
  parasystolie
  preexcitační syndromy
  sinusová arytmie
  srdeční blokáda
  syndrom dlouhého QT
  tachykardie
  antiarytmika
  elektrická defibrilace
  Arrhythmias, Cardiac
  MESH
  (17) - MESH
  (25) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1