Number of the records: 1  

věta (lingvistika)

 1. věta (lingvistika)
  aktuální členění věty
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  sentence and clause (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1