Number of the records: 1  

dušnost

 1. dušnost
  dyspnoe
  dyspnoea
  dýchavičnost
  respirační insuficience
  poruchy dýchání
  dyspnea
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading