Number of the records: 1  

plány měst

 1. plány měst
  mapy sídel
  city maps
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (12) - Books
  (34) - Cartographics documents
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1