Number of the records: 1  

způsobilost k právním úkonům

 1. způsobilost k právním úkonům
  svéprávnost
  právní způsobilost
  způsobilost právní
  zbavení způsobilosti k právním úkonům
  právní jednání
  legal capacity
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (28) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1