Number of the records: 1  

vědní politika

 1. vědní politika
  politika vědní
  výzkumná politika
  politika výzkumná
  vědecko-výzkumná politika
  politika vědecko-výzkumná
  politika vědy a výzkumu
  inovační politika
  vědecká diplomacie
  podpora vědy a výzkumu
  výzkum a vývoj
  věda
  scientific policy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1