Number of the records: 1  

porozumění (lingvistika)

 1. porozumění (lingvistika)
  rozumění (lingvistika)
  porozumění textu
  čtenářská gramotnost
  jazykový projev
  masora
  poslech (lingvistika)
  texty
  čtení
  produkce a percepce (lingvistika)
  comprehension
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (32) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1