Number of the records: 1  

běloruština

 1. běloruština
  běloruská filologie
  hovorová běloruština
  jazykové vlivy (běloruské)
  spisovná běloruština
  stará běloruština
  východoslovanské jazyky
  Belarusian language
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (1) - Cartographics documents
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1