Number of the records: 1  

Vývoj flexe v indoevropských jazycích, zejména v češtině a v angličtině

  1. Vývoj flexe v indoevropských jazycích, zejména v češtině a v angličtině / Petr Sgall. -- Praha : Nakladatelství ČSAV, 1958. -- 132 stran. -- (Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd ; Ročník 68 (1958), sešit 5). -- Obálka nahrazuje titulní list. -- ISBN : (Brožováno).
    angličtina. čeština. indoevropské jazyky. lingvistika. flexe (lingvistika). studie
    81'366. 811.111. 811.162.3. 811.1/.2. 81'1. (048.8)

Number of the records: 1