Number of the records: 1  

Fraktalista

  1. Mandelbrot, Benoît B., 1924-2010
    Fraktalista : rebelem ve vědě / Benoit B. Mandelbrot ; z anglického originálu The Fractalist. Memoir of scientific maverick přeložil Petr Holčák. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Argo ; Dokořán, 2014. -- 319 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, 1 faksimile. -- (Zip ; svazek 45). -- Obsahuje rejstřík. -- Summary: Otec fraktální geometrie Benoît Mandelbrot (1924-2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně kostrbatá jako objekty, jejichž studiem se proslavil.. -- Summary: V pestré mozaice vyprávění a příhod se přesouváme z varšavského ghetta k upjaté matematické elitě poválečné Francie, od Caltechu a MIT k ženevskému psychologu Piagetovi, od IBM po Yale a Harvard - zde všude Mandelbrot pečlivě zaznamenal setkání s každým, kdo na něj v životě zapůsobil a ovlivnil jeho dráhu. Své zásluhy nijak neumenšuje; je si dobře vědom, že jeho objev je natolik přelomový, aby si zasloužil přívlastek „keplerovský“, protože po něm již není svět stejný jako před tím. Náhle jsme totiž získali nástroj k uchopení komplikovaných, kostrbatých a nepravidelných jevů, jaké se nečekaně vynořují v přírodě i lidské společnosti. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7363-608-1 (Dokořán ; vázáno). -- 978-80-257-1337-2 (Argo ; vázáno).
    Holčák, Petr
    Mandelbrot, Benoît B., 1924-2010. 20.-21. století. matematici. Francie. paměti
    51-051. 929. (44). (0:82-94)

Number of the records: 1