Number of the records: 1  

Pro Entity Framework Core 2 for ASP.NET Core MVC

  1. Freeman, Adam, 1972-
    Pro Entity Framework Core 2 for ASP.NET Core MVC / Adam Freeman. -- London : Apress, [2018]. -- ©2018. -- xxi, 650 stran : ilustrace. -- ISBN : 978-1-4842-3434-1 (brožováno).
    datové struktury. Microsoft .NET Framework (software). softwarové inženýrství. Active Server Pages (software). příručky
    004.422.63. 004.41. 004.455.2ASP. 004.42.NET. (035)

Number of the records: 1