Number of the records: 1  

Chemická analýza vody v hydrogeológii

  1. Fľaková, Renáta
    Chemická analýza vody v hydrogeológii / Renáta Fl'aková, Milan Seman, Ivana Ondrejková, Zlatica Ženišová. -- 2. aktualizované a doplnené vydanie. -- Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2020. -- 167 stran : ilustrace. -- Nad názvem: Slovenská asociácia hydrogeológov, Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. -- ISBN : 978-80-972651-4-4 (brožováno).
    Seman, Milan. Ondrejková, Ivana. Ženišová, Zlatica, 1953-2019. Slovenská asociácia hydrogeológov. Univerzita Komenského v Bratislave. Katedra hydrogeológie
    hydrogeologie. chemická analýza. analýza vody. kvalita vody. učebnice vysokých škol
    543.3. 502.175:502.51. 628.161.1. 543. 556.3. (075.8)

Number of the records: 1