Number of the records: 1  

Deep learning v jazyku Python

  1. Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow / François Chollet ; přeložil: Rudolf Pecinovský. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2019. -- 328 stran : ilustrace. -- (Knihovna programátora) (Myslíme v...). -- Přeloženo z angličtiny. -- 3134048085, 3139314823, 3139314824 - dotisk 2020. -- Terminologický slovník. -- Summary: Kapitoly přibližují základní problémy hlubokého učení. -- ISBN : 978-80-247-3100-1 (brožováno).
    Pecinovský, Rudolf, 1954-
    Python (programovací jazyk). hluboké učení. objektově orientované programování. příručky
    004.438Python. 004.852. 004.42.045. (035)

Number of the records: 1