Number of the records: 1  

Aggressiveness and selected personality dimensions of players

  1. Görner, Karol
    Aggressiveness and selected personality dimensions of players / Karol Görner, Miroslava Rošková, Mária Gregáňová. -- Publication first. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2018. -- 117 stran : ilustrace. -- Nad názvem: University of Hradec Králové. -- ISBN : 978-80-7435-725-1 (brožováno).
    Rošková, Miroslava. Gregáňová, Mária. Univerzita Hradec Králové
    agresivita. výkonová motivace. psychologie osobnosti. kolektivní sporty. sportovní trénink. psychologický výzkum. kolektivní monografie
    616.89-008.444.9. 159.947.5:159.944. 159.923. 796/799-027.522. 796.015. 159.9.07. (048.8:082)