Number of the records: 1  

Telesná výchova a šport

  1. Telesná
    Telesná výchova a šport : časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky. -- 1998, roč. 8, č. 1-4. -- roč. 8, č. 1-4 (1998). -- Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,. -- ISSN : 13352245.
Number of the records: 1