Number of the records: 1  

Právní zpravodaj

  1. Právní
    Právní zpravodaj / vedoucí redaktor Peter Mišúr. -- 2000, roč. 1, č. 1-12. -- roč. 1, č. 1-12 (2000). -- Praha : C.H. Beck, 2000-. -- Vychází samostatně i jako příloha Právních rozhledů. -- ISSN : 12128694.
    34
Number of the records: 1