Number of the records: 1  

Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského

  1. Archiv
    Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského / redaktor Ján Kvačala, Hertvík Jarník, Otokar Chlup, Josef Polišenský, Milan Kopecký, Marie Bečková. -- 1987 roč. XXXI, 250 s. -- 250 s. (1987), XXXI. -- Praha : Academia, [1911]-. -- Roč. XVIII obsahuje příl.: Nový obraz Komenského. -- ISSN : 8020002138.
Number of the records: 1