Number of the records: 1  

Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského

  1. Archiv
    Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského / redaktor Ján Kvačala, Hertvík Jarník, Otokar Chlup, Josef Polišenský, Milan Kopecký, Marie Bečková. -- 1961, roč. XX, 272 s. -- XX (1961). -- Praha : Academia, [1911]-. -- Roč. XVIII obsahuje příl.: Nový obraz Komenského. -- ISSN : 8020002138.
Number of the records: 1