Number of the records: 1  

Humanitní základy kinantropologických studií

  1. Humanitní základy kinantropologických studií : sborník příspěvků přednesených na vědeckém symposiu v Olomouci, ve dnech 21. a 22. května 2001 / Bohuslav Hodaň. -- Olomouc : Hanex, 2001.
    Univerzita Palackého (Olomouc). Fakulta tělesné kultury. Univerzita Palackého (Olomouc). Fakulta tělesné kultury. Katedra kinantropologie. Centrum humanitních studií a olympismu
    antropomotorika. tělesná kultura. sociologie sportu. základní školy. učitelé. tělesná výchova
    316.74:796/799. 371:796. 796/799. 796/799:373.3/.6. 796.012:611.7(063)
Number of the records: 1