Number of the records: 1  

Zprávy o svátostech

  1. Chelčický, Petr, asi 1390-asi 1460
    Zprávy o svátostech ; O rotách českých ; O nejvyšším biskupu Pánu Kristu / Petr Chelčický ; [s úvody Amedea Molnára ; k vydání připravil Milan Opočenský a Noemi Rejchrtová]. -- 1. vyd. -- Zprávy o svátostech ; O rotách českých ; O nejvyšším biskupu Pánu Kristu (1980). -- Praha : Kalich, 1980. -- 107 s. -- (Acta reformationem bohemicam illustrantia). -- skriptum pro studijní účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.
    Opočenský, Milan, 1931-2007. Rejchrtová, Noemi, 1940-. Molnár, Amedeo, 1923-1990. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta
    Ježíš Kristus. 15. století. homiletika. husitství. svátosti. teologie
    2-475.2. 27-878.4(437.31)