Number of the records: 1  

Urban social geography

  1. Pinch, Steven, 1951-
    Urban social geography : an introduction / Paul Knox, Steven Pinch. -- 4th ed. -- Harlow : Pearson Education, 2000. -- xv, 479 s. : il. -- Lit. a shrnutí na konci kap.. -- Poznám.. -- Lit. na s. 435-459. -- Rejstř. -- ISBN : 0582381193.
    Knox, Paul L., 1947-
    kulturní geografie. sociální geografie. města. urbanizace. učebnice vysokých škol
    911.3:33. 911.3(075.8). 911.3:316. 911.375(075.8)

Number of the records: 1