Number of the records: 1  

To byl český učitel

  1. To byl český učitel : František Bakule, jeho děti a zpěváčci / Boris Titzl. -- 1. vyd. -- Praha : Společnost Františka Bakule, 1998. -- 243 s. : obr. -- Lit. -- Pozn. v textu. -- ISBN : 8090251803.
    Bakule, František, 1877-1957. Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy. speciální pedagogika. pedagogové. Česko
    37-057. 37.018.3(437.311). 376(437.3). 929:37. 929Bakule, František

Number of the records: 1