Number of the records: 1  

Strength training for young athletes

  1. Fleck, Steven J., 1951-
    Strength training for young athletes / William J. Kraemer, Steven J. Fleck. -- Champaign (IL) : Human Kinetics, 1993. -- viii, 214 s. : obr., tab. -- Slovník s. 209-210. -- Rejstř. -- ISBN : 0873223969.
    Kraemer, William J., 1953-
    děti. mládež. posilování. silový trénink
    613.7. 796.015.52

Number of the records: 1