Number of the records: 1  

Slavica Olomucensia

  1. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
    Slavica Olomucensia. VI. -- 1. vyd. -- VI (1987). -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. -- 203 s. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica; 56).
    čeština. lingvistika. ruská literatura. slovenská literatura. polština. ruština. sborníky. literární teorie. literární věda. slovní zásoba
    81(082). 82=161.1. 82=162.3. 82=162.4. 82(082)
Number of the records: 1