Number of the records: 1  

Rejstřík bibliografický ke sborníku Archaeologia historica

  1. Rejstřík
    Rejstřík bibliografický ke sborníku Archaeologia historica : roč. 1-10, 1976-1985 / sestavil Zdeněk Měřínský ; (na rejstříku místních a historických názvů a předmětovém rejstříku spolupracovala Alena Měřínská). -- Vyd. 1. -- Rejstřík bibliografický Jg. 1-10, 1976-1985 (1990). -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1990. -- 127 s.
    Měřínský, Zdeněk, 1948-2016. Měřínská, Alena
    archeologie. rejstříky. sborníky. středověk
    902(082)(437/439)"653". 902(082)(437.3)"653". 902(082)(439.22)"653"
Number of the records: 1