Number of the records: 1  

Problém tolerance v dějinách a perspektivě

  1. Problém
    Problém tolerance v dějinách a perspektivě / [Jan Blahoslav Čapek, ... et al.] ; k vydání připravil Milan Machovec. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 1995. -- 279 s. -- Sborník statí věnovaný 200. výročí tolerančního patentu. -- Příspěvky 17 českých historiků a filozofů. -- ISBN : 80-200-0414-9 (brož.).
    Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982. Pithart, Petr, 1941-. Příhoda, Petr, 1939-2014. Machovec, Milan, 1925-2003
    Josef II., římskoněmecký císař, 1741-1790. dějiny. náboženská tolerance. toleranční patent. Rakousko. sborníky
    27-673.5. 94(436). 342.731(094.1)"1781". (436). (081)

Number of the records: 1