Number of the records: 1  

The potential of human brain

  1. Institutes for the Achievement of Human Potential
    The potential of human brain. -- Beijing : Beijing Science and Education Film Studio, [1985]. -- 1 videokazeta (30 min.) : zvuk., barev.
    děti. nemoci mozku. neurofyziologie. výchova dítěte. vzdělávání. Čína. videokazety
    371.3(510). 612.82(086.8)
Number of the records: 1