Number of the records: 1  

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000

  1. Podpora
    Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000 / Ministerstvo životního prostředí, Český ekologický ústav. -- Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000 (2000). -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. -- 68 s. : tab. -- ISBN : 80-7212-139-1 (brož.).
    Česko. Ministerstvo životního prostředí. Český ekologický ústav
    2000. ochrana životního prostředí. environmentální politika. státní podpora. programy a projekty. Česko. informační publikace
    502:338.23. 35.078.5. 005.591. 502.17. (437.3). (036)
Number of the records: 1